<< נימוס ונוהג בינלאומי >>

<< נימוסים בעידן המודרני >>

<< שיווק, מיתוג וקידום אישי >>

<< פיתוח התדמית האישית, המקצועית, הציבורית, והפוליטית >>

<< הופעה מנצחת במדיה >>

<< תרבות וכישורי האירוח >>

Personal Image, Communication, Manners, and International Etiquette

'They succeed, because they believe they can.'

Virgil (Roman Poet)

My expertise after over 30 years of etiquette, image and Protocol, along with learned and self-crafted techniques and methods, allows me to takes an in- depth look into your business, personal and social D.N.A .After analyzing your strengths and highlights, my goal is to instill the powerfulness of your own brand in you.

You will learn to create your own voice without losing your personal touch, presenting and representing yourself to achieve your full potential and most important- identify your own code of success, your path into creating your brand and image as an authority in your field, business, social, political and personal.

Capturing the essence of your own charisma and image is the gateway into your own way to follow your dreams, conquer goals and achieve political, business and social heights, wherever and whenever you please.

How will I elevate and improve your Social, Business and Political career and horizons?

 

                                                                           Join me to become your own strongest asset

 

 

 


קטלוג ספרים
תמי לנצוט ליבוביץ